Contact us

Location:Home > Contact usZhenjiang Hydraulics CO.,LTD.

About us

zhenjiang hydraulics co.,ltd.


Address: No.300 Nanxu Avenue,Zhenjiang,Jiangsu,China
Tel: +86 511 85619391
Fax: +86 511 85637278
Post Code: 212021
E-mail: info@zjyyj.com